تابلو برق LV FIX PANEL

تابلو برق LV FIX Panel
lvfixpanel mark02-پارس‌تابلو

تابلو برق LV FIX PANEL از نوع تابلوهای فشار ضعیف ثابت است. این تابلو بر اساس استانداردهای بین‌المللی IEC و ISO طراحی و تولید شده و برای استفاده در شبکه‌های توزیع و کنترل، مناسب است. همچنین با امکان دسترسی از پشت و جلو، نصب، تعمیر و نگهداری آن آسان است. قابلیت نصب و تعویض تجهیزات مختلف در این تابلو، یکی از مهمترین امتیازات LV FIX PANEL به‌شمار میرود.

دیگر محصولات تابلو برق AIS پارس‌تابلو