وبلاگ پارس‌تابلو

تابلو برق GIS

انواع تابلو برق GIS

در تابلو برق GIS از گاز SF6 به عنوان عایق پیرامون باسبارها استفاده می‌شود و تجهیزات آن در محیط گازی و یا خلاء قرار می‌گیرند.

مطالعه مقاله