انعقاد قرارداد سد دهنه دره ولایت فاریاب کشور افغانستان

انعقاد قرارداد سد دهنه دره ولایت فاریاب کشور افغانستان با توجه به رویکرد افزایش صادرات و نگاه جدید مجموعه ، شرکت پارس تابلو قرارداد طراحی ، تامین و اجرای سد خاکی دهنه دره ولایت فاریاب کشور افغانستان را به ارزش 38 میلیون دلار منعقد کرده است…