پارس تابلو سی‌وشش سالگی خود را جشن گرفت

 پارس تابلو در روزهای پایانی سال ۹۷، سی‌و‌ششمین سال تاسیس خود را در هتل بزرگ تهران جشن گرفت. پارس تابلو که فعالیت خود را از سال ۱۳۶۱ آغاز کرده، اکنون به‌عنوان یکی از شرکت‌های پیشرو و معتبر در عرصه صنعت برق شناخته می‌شود.
برگزاری این مراسم با حضور کلیه اعضای مجموعه پارس تابلو، فرصتی شد تا پرسنل و مدیران در محیطی صمیمی و به دور از چالش‌های محیط کاری، درکنارهم درباره نقاط قوت و قابل بهبود مجموعه، نیازهای ضروری و برنامه‌ریزهای آتی شرکت گفتگو و تبادل‌نظر کنند.